Odstránenie znamienok

Najčastejším spôsobom pri odstraňovaní znamienok, či iných kožných útvarov je ich chirurgické odstránenie. Chirurgické odstránenie je jedinou možnosťou ak sú vyhodnotené ako rizikové a môžu byť príčinou vzniku rakoviny. V týchto prípadoch je potrebné vyoperované znamienko poslať na histologické vyšetrenie, aby bolo možné vylúčiť riziko šírenia nezdravých rakovinových buniek.

Všetko o zákroku

  • Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení
  • Po odobratí znamienka je materiál odoslaný na histologické vyšetrenie
  • Stehy sa vyberajú cca po 7 – 14 dňoch
  • V závislosti od veľkosti odstráneného znamienka zostáva jemná jazvička