Chirurgia ruky

Chirurgia ruky

Nadštandardné podmienky, priestorové a materiálno-technické vybavenie dovoľujú u nás vykonávať aj zákroky v oblasti chirurgie ruky. Naši operatéri majú skúsenosti a kvalitné výsledky aj v tejto oblasti. Medzi najčastejšie zákroky, ktoré vykonávame v tejto oblasti patria operácie karpálneho tunela, karpálneho – zápästného tunela, Dupuytrenovu kontraktúru a skákavého prsta.

Vzhľadom na špecifickosť tejto oblasti je nevyhnutná konzultácia s lekárom, na základe ktorej sa posúdia možnosti riešenia a ďalší postup.