Časté otázky

Odpovede na otázky, ktoré sa nás pýtate

Čo je zahrnuté v konzultácii?

Konzultácia je osobné stretnutie s lekárom, ktoré sa naplánuje na základe požiadavky klienta. Objednanie je možné telefonicky alebo odoslaním kontaktného formulára na našej stránke. Na základe prvého vyšetrenia sú navrhnuté postupy a zákroky, ktoré sú konzultované s klientom. Pacient je oboznámený so všetkými okolnosťami, ktoré súvisia so zákrokom alebo operáciou a rekonvalescenciou.

Na stretnutí sa pripraví cenová ponuka, ktorá zahŕňa náklady spojené s výkonom, hospitalizáciou, zdravotnou starostlivosťou (ak je potrebná) a materiálom. Určí sa termín, kedy bude zákrok prevedený. Konzultácia  trvá 30 minút.

Ako si vybaviť predoperačné vyšetrenia?

Interné predoperačné vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri operáciách v celkovej anestézii musí mať pacient urobené  pred zákrokom. Sú to laboratórne vyšetrenia krvi, a interné predoperačné vyšetrenie vrátane EKG. Pre klientov ich môžeme na požiadanie zabezpečiť u našich zmluvných lekárov, alebo si ich pacient nechá urobiť u svojho interného lekára.

Čo sa deje po operácii?

Po operácii je pacient bezprostredne sledovaný minimálne 2 hodiny na pooperačnej izbe – sledujú sa základné životné funkcie a dávajú sa lieky proti bolesti. Po prebudení sa môžu prechodne vyskytovať symptómy ako zimnica, či zmätenie, často si tiež ľudia nepamätajú, čo tesne pred operáciou robili. Všetky symptómy sa však vyskytujú len prechodne. Ak je po zákroku potrebná hospitalizácia, pacient u nás zostáva 24 hodín, kedy mu poskytujeme kompletnú zdravotnú starostlivosť a služby.

Čo je potrebné si priniesť na kliniku?

V prípade väčších zákrokov je pacient sledovaný a zostáva u nás podľa potreby, maximálne 24 hodín. Počas pobytu dostane základné hygienické potreby, jednorazové prádlo, v prípade potreby kompresnú bielizeň a papučky. Má zabezpečený pitný režim a ľahko stráviteľné snacky.

Náš vyškolený personál mu poskytne kompletnú pooperačnú starostlivosť. Pacient by si mal priniesť iba osobné veci, pyžamo, prípadne lieky, ktoré pravidelne užíva.

Užívanie liekov po zákroku

Pri odchode dostane každý klient tzv. pooperačný balíček, ktorý je zahrnutý v cene výkonu. V tomto balíčku sú nevyhnutné lieky, ktoré je potrebné užívať v období rekonvalescencie po zákroku alebo operácii.

Pokyny pred zákrokmi

V deň operačného výkonu je pacient prijatý na kliniku, kde sa personál postará o uvedenie na izbu a podá  potrebné inštrukcie súvisiace s bezprostrednou predoperačnou prípravou.

Mesiac pred plánovaným operačným výkonom v celkovej anestézii je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu.

Týždeň pred plánovaným operačným výkonom sa nesmú užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú  (acylpyrín, anopyrín, aspirín). V prípade antidepresív treba  pred plánovaným operačným výkonom konzultovať dobu vysadenia  pred výkonom.

24 hodín pred plánovaným výkonom sa nesmú piť alkoholické nápoje. V čase operácie nesmie byť menštruácia.

Od polnoci pred operačným výkonom  nejesť a nepiť. V prípade viacerých pravidelne užívaných liekov (okrem vitamínov, minerálov, hormonálnej antikoncepcie, alebo náhradnej  hormonálnej liečby), je potrebná konzultácia s anestéziológom.

V deň operačného výkonu ráno sa nesmie jesť, piť, fajčiť, užívať žiadne lieky (lieky, ktoré pravidelne užívate je potrebné vopred odkonzultovať s lekárom a riadiť sa pokynmi). Na kliniku je potrebné dostaviť sa včas na objednanú dobu, pravidelne užívané lieky si zoberte so sebou. Na operačný výkon je potrebné prísť  bez šperkov, s nenalakovanými nechtami čo platí aj pre gélové nechty a bez make-up. Najneskôr v deň operačného výkonu klient podpisuje písomný informovaný súhlas.